ATSKLEIDIMO KODEKSAS

Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje, būdama Vaistų gamintojų asociacijos nare, vadovaujasi Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos patvirtintu Informacijos atskleidimo kodeksu ir atskleidžia informaciją apie vertes (grynuosius pinigus, natūrinę bei kitokią naudą), tiesiogiai arba netiesiogiai perleistas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.

2019 metais perleistų verčių atskleidimo metodinis pranešimas

Gedeon Richter Plc. perleistų verčių ataskaita 2019 m.