PERLEISTOS VERTĖS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo 51.1 straipsniu, kompanija Gedeon Richter Plc. yra įpareigota Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos („VVKT“) pateikti informaciją apie perleistas vertes (piniginę vertę, natūrinę bei kitokią naudą), tiesiogiai arba netiesiogiai perleistas sveikatos priežiūros specialistams (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO).

Informaciją apie kompanijos Gedeon Richter Plc. perleistas vertes SPS ir SPO rasite Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) interneto svetainėje https://vvkt.lrv.lt/lt/.

Gedeon Richter Plc. 2021 metais Lietuvoje neturėjo perleistų verčių, susijusių su moksliniais tyrimais ir plėtra, pacientų organizacijoms.

Perleistų verčių už 2022 metus atskleidimo metodologija

Gedeon Richter Plc.  2022 metais Lietuvoje  neturėjo perleistų verčių, susijusių su moksliniais tyrimais ir plėtra, pacientų organizacijoms.

Perleistų verčių už 2023 metus atskleidimo metodologija

Gedeon Richter Plc. 2023 metais Lietuvoje neturėjo perleistų verčių, susijusių su moksliniais tyrimais ir plėtra, pacientų organizacijoms.