PERLEISTOS VERTĖS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo 51.1 straipsniu, kompanija Gedeon Richter Plc. yra įpareigota Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos („VVKT“) pateikti informaciją apie perleistas vertes (piniginę vertę, natūrinę bei kitokią naudą), tiesiogiai arba netiesiogiai perleistas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.
Metinė informacija skelbiama dvejus metus nuo pirmosios jos paskelbimo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje dienos.

Perleistų verčių už 2022 metus atskleidimo metodologija

Gedeon Richter Plc.  2022 metais Lietuvoje  neturėjo perleistų verčių, susijusių su moksliniais tyrimais ir plėtra, pacientų organizacijoms.