Duomenų tvarkymas

<p><strong>PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DALYVAUJANČIŲ RENGINYJE, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO</strong>Duomenų valdytojas ir tikslas. Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje, suteiktas kodas 110241050, buveinės adresas Maironio 23-3, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Duomenų valdytojas“ arba „GR LT“), organizuodama renginį viena ar kaip asmens duomenų bendravaldytojas kartu su kitais renginių organizatoriais prisidėdama prie renginio organizavimo, ar paremdama […]

Privatumo pranešimas

Kompanijos strategija