Įtariamos nepageidaujamos reakcijos pranešimas

Pranešusio asmens informacija

Paciento informacija

Įtariama nepageidaujama reakcija

Vaistinis preparatas, kuris tikėtina sukėlė ĮNR