PRANEŠIMAS APIE KANDIDATO Į LAISVĄ DARBO VIETĄ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR TVARKYMO TIKSLAS
Siekdami įsidarbinti Gedeon Richter Plc. atstovybėje Lietuvoje, kodas 110241050, buveinės adresas Maironio 23-3, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Duomenų valdytojas“), turite galimybę mums pateikti tiesiogiai el. paštu ar kitu kanalu savo asmens duomenis ir kandidatuoti į Jūsų pageidaujamą darbo vietą. Duomenų valdytojas tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis kandidatų į laisvą darbo vietą paieškos ir atrankos tikslu.
ASMENS DUOMENYS IR TVARKYMO PAGRINDAS
Jūsų sutikimo pagrindu Duomenų valdytojas tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimo duomenys, pareigų pavadinimas, kandidato įvertinimas, vairuotojo pažymėjimo kategorija, hobis, duomenys apie turimą profesinę kvalifikaciją, patirtį ir darbo įgūdžius, kita gyvenimo aprašyme (CV) bei motyvaciniame laiške Jūsų nuožiūra pateikta informacija, el. susirašinėjimas (toliau – „Asmens duomenys“). Dalis Asmens duomenų taip pat tvarkomi sutarties vykdymo ikisutartiniuose santykiuose pagrindu (paieškos ir atrankos proceso metu tvarkomiems duomenims).
SAUGOJIMO TERMINAS
Asmenų, su kuriais sudarytos darbo sutartys Asmens duomenys bus tvarkomi toliau darbo sutarties vykdymo tikslu. Asmenų, su kuriais nebuvo sudaryta darbo sutartis Asmens duomenys ištrinami iškart pasibaigus atrankai. Atrankos pabaiga laikoma diena, kai yra įdarbinamas ieškomas kandidatas arba nutraukiama aktyvi kandidato paieška.